CESAR JE NAG ali vprašanje o PRIMERNOSTI POBUDE ZA ČRTANJE 3.a ČLENA USTAVE RS

4.5
(13)

(zapis ob prebranem blogu odvetnika Gorenška z naslovom Skupinski samomor, 8. 10. 2022)

Kratka zgodovina podpisovanja pobud za spremembo členov Ustave

Oktobra 2021 se je na pobudo mag. Mimi Zajc za črtanje 3.a člena (suverenost) in spremembo 90. člena (referendum) Ustave RS prvič začelo zbiranje podpisov podpore.

Do zaključka roka ni bilo zbranih dovolj podpisov, zato sem v začetku 2022 pobudi za črtanje 3.a člena in spremembo 90. člen vložila še enkrat. V času zbiranja podpisov se ni oglasil nihče od strokovnjakov prava, ustavnega prava, noben politik, ali katerikoli strokovnjak, ki bi z argumenti podprl ali zavrnil pobudi.

Prošnja odvetniku Gorenšku za sodelovanje

No, in takrat, drugič, v sem začetku februarja 2022 poklicala odvetnika Domna Gorenška, ga prosila za sodelovanje na mojem kanalu ter mu na njegovo željo poslala mail z vso dokumentacijo in dodatno prošnjo, in sicer (citiram):

»Hvaležna bom, če boste pogledali in mi sporočili, če ste pripravljeni sodelovati v pogovoru na zoomu (v živo), da bi ljudje dobili pravo informacijo, sploh, če sta moji pobudi škodljivi za ljudi in domovino. »

Odvetnik je prejel vse dokumente, ki jih je želel videti, vendar se je odločil, da za to ni pravi čas, čeprav se je načelno strinjal. Kasneje je bilo tudi nekaj pogovarjanja na twitterju o amaterizmu pobudnice…. Pa to tudi ni pomembno.

Tudi drugo zbiranje podpisov ni bilo uspešno, največ zaradi ignoriranja informacije, da se zbirajo podpisi, pa tudi zato, ker so se takrat ljudje pripravljali na volitve v DZ in niso imeli ne časa in ne volje, pobudnica pa nisem imela podpore med različnimi skupinami in gibanji.

Zbiranje podpisov pod pobudi – tretjič

Glede na situacijo po volitvah 24. 4. 2022, kjer je bilo jasno pričakovati, da bo glede na razmerje v parlamentu, zelo verjetno možno zbrati 60 poslancev, ki bi lahko spreminjali Ustavo, sem se odločila, da ponovno vložim pobudi. Lahko bi se namreč zgodilo, da bi taka večina celo prepovedala ali spremenila možnost, da volivci s 30.000 podpisi začnemo postopek spremembe Ustave. Rok za začetek zbiranja je začel teči 1. 9. 2022 in bo zaključen 30. 10. 2022.

Sedaj smo 9. oktobra 2022 in niti ni možno zbrati dovolj podpisov. Je pa res zanimivo, da se nihče od pozvanih, da se izrečejo, ali pobudi podpirajo ali ne, ni izjasnil. Nihče od naslovnikov, ki sem jim poslala prošnjo za podporo mojih pobud ni podprl. Obvestila sem poslala političnim strankam, različnim skupinam, civilnim gibanjem, kandidatom za predsednika, vplivnim posameznikom in medijem; tudi avtorju bloga.

Iskrice in ugotovitve, ki sem jih videla v zapisu avtorja

Zato sem bila presenečena, ko sem zasledila blog odvetnika Gorenška z naslovom Skupinski samomor z dne 8. 10. 2022.

V tem blogu bralcem avtor postavlja retorična vprašanja, ki so mogoče celo najbolj namenjena njemu samemu in tistim, ki so si do sedaj zatiskali oči ob neizmerni lahkotnosti prepustitve suverenosti države mednarodnim organizacijam, in sicer na vprašanje:

»Kaj pa Evropska unija? …in odgovarja:

Evropska unija namreč nima več nič skupnega z vladavino ljudstva, s spoštovanjem temeljnih človekovih pravic in svoboščin…«

Zato odvetniku postavljam vprašanje, kako, ste šele sedaj dojeli? To trditev sem zapisala že v prvi in ostalih pobudah in vi ste sami povedali, da imam prav. Že takrat februarja 2022. Na vaša vprašanja iz bloga:

I. »Se zavedate za kakšne idiote nas imajo evropski birokrati, korporacije, svetovna in domača politika?

Edina skupna evropska vrednota, ki jo trenutno opazim je le še odkrito sovraštvo do lastnih državljanov, teptanje njihovih temeljnih pravic in sadistično izživljanje nad njimi. To pa ni Evropska unija, v katero smo se včlanili.

II. Se zavedate kakšnemu bolanemu performansu dokončne metamorfoze demokracije v idiokratični totalitarizem smo bili nedavno tega priča na Bledu?«,

vam mirno lahko zagotovim, da na ta retorična vprašanja lahko odgovorim prav jaz, mag. Mimi Zajc, ki sem že prvič v pobudi za črtanje 3.a člena napisala:

Citat iz pobude:

»ugotovitve, da 3.a člen predstavlja nevarnost, ki lahko pripelje do izgube lastne države, saj so se dogajanja v času po sprejemu tega člena usmerila v popolno podrejanje mednarodnim organizacijam in skupnostim, ki ne sledijo temeljnemu načelu poštenega in enakopravnega povezovanja za izboljšanje kakovosti življenja, ohranjanju ustavno in mednarodno zagotovljenih človekovih pravic in svoboščin, varovanju pravne države in pravne varnosti, ustavnosti in zakonitosti in drugih načel pravne, demokratične in socialne države.«

In še:

»Če smo Slovenci takrat videli EU kot organizacijo, ki temelji na spoštovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin, demokracije, načel pravne države in podobnih načel, se je v zadnjih letih pokazalo, da so ti postulati demokratične, pravne in svobodne skupnosti v razpadanju in da Evropska unija ni skupnost enakopravnih držav, temveč povsem nekaj drugega.

To se kaže predvsem v delovanju različnih sistemov na svetovni ravni in državni ravni, predvsem na področju zdravstvenega sistema, najbolj očitna pa je zloraba in manipulacija držav območja, ki ga pokriva Evropska unija.

Državljani Republike Slovenije imamo pravico, da se na stanje v lastni državi na podlagi pravice do neposredne demokracije odločimo, ali bomo še podpirali in sodelovali pri ukinjanju človekovih pravic in svoboščin in pri zlorabi represivnih metod režima za obvladovanje prebivalstva.«

To, kar vi sprašujete v blogu, niso več vprašanja, ki jih zastavljate sebi ali nam, ampak so dejstva, ki nam otežujejo življenje, nam jemljejo zdravje in življenje, prihodnost in prihodnost bodočih rodov.

Dodatno pa sem dojela nateg osamosvojiteljev, politikov vseh 32 let, pravnikov in ustavnikov in drugih manipulatorjev v letih 2020, 2021 in 2022. Zato sem tudi vlagala pobudi.

Odvetnik Gorenšek v svojem blogu nadaljuje z analizo 3.a. člena, in sicer je napisal:

»Prvi odstavek 3a člena Ustave RS se glasi: “Slovenija lahko z mednarodno pogodbo, ki jo ratificira državni zbor z dvotretjinsko večino glasov vseh poslancev, prenese izvrševanje dela suverenih pravic na mednarodne organizacije, ki temeljijo na spoštovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin, demokracije in načel pravne države, ter vstopi v obrambno zvezo z državami, ki temeljijo na spoštovanju teh vrednot.“

In sprašuje bralce:

“Menite, da današnja Evropska unija še temelji na spoštovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin, demokracije in načel pravne države? Je morda prišel čas za zbiranje podpisov? Referenduma za izstop iz Evropske unije ustavno sodišče nima pravice prepovedati s sklicevanjem na 90. člen Ustave RS, čeprav ne dvomim, da bi si to v sedanji sestavi želelo. A contrario. V konkretnem primeru namreč prevlada prav 3a člen, ki predstavlja varovalko, da državljanom z vključevanjem v razne mednarodne organizacije ne bodo kršene prav tiste temeljne človekove pravice in svoboščine, katere jim zagotavlja ta ista Ustava. A kljub temu. V tej zadušljivi idiokraciji je vse možno. Ne vem, če obstaja še kaj kar me lahko preseneti.

Bodo državljani primorani braniti ustavni red?

“Bližje kot smo propadu imperija, bolj nori so njegovi zakoni“. To ni nobena novost. Mark Tulij Ciceron, rimski državnik, pravnik in filozof, je to spoznal že pred Kristusovim rojstvom. Sam bi k temu dodal zgolj še “…in oblastniki“.« Konec citata.

Bomo ljudje branili ustavni red? Brez golih cesarjev?

Ja, odvetnik Gorenšek, državljani smo primorani braniti ustavni red, človekove pravice in svoboščine, suverenost (ki je temelj demokracije: V Sloveniji ima oblast ljudstvo), pravno varnost.

Primorani smo braniti svojo svobodo in suverenost, ki sta zapisani v Ustavi RS tudi s pobudama, ki sem ju vložila, ostali pa ste ostali v škatli in ne vidite ven. In sedaj jamrate…

In ob vztrajanju pri vlaganju pobud sem bila poleg ignorance deležna še podcenjevanja, natolcevanja in omalovaževanja preko twitterskih povezav.

In sedaj, 8. 10. 2022 ugotavljate, kar sem ugotovila lani in še vedno vztrajam.

Neverjetno, kdo je večji lolek, vi ali jaz. Glede na vaš zapis pa sem dojela, da imam prav in se ne motim in da vi, ostali, niste imeli poguma, da bi izpostavili, kar sem povedala in seveda ukrepala za skupno dobro – tudi za vas.

Dodatno vprašanje avtorju

Ob tem pa me dodatno zanima, na katero ustavnopravno teorijo ali prakso, sodbo Ustavnega sodišča RS (ali evropskega) ali kakršen koli drug dokument ste se naslonili, ko pravite:

»Referenduma za izstop iz Evropske unije ustavno sodišče nima pravice prepovedati s sklicevanjem na 90. člen Ustave RS, čeprav ne dvomim, da bi si to v sedanji sestavi želelo. A contrario. V konkretnem primeru namreč prevlada prav 3a člen, ki predstavlja varovalko, da državljanom z vključevanjem v razne mednarodne organizacije ne bodo kršene prav tiste temeljne človekove pravice in svoboščine, katere jim zagotavlja ta ista Ustava.«

Zanima me, kateri organ Republike Slovenije (mogoče celo Ustavno sodišče, Državni zbor) je pristojen ugotoviti, da so z vključevanjem v (eno ali več) mednarodne organizacije kršene temeljne človekove pravice in svoboščine, kje so zapisani kriteriji za tako ugotovitev, če sploh obstajajo in kaj je pravna, strokovna ali filozofska podlaga, na podlagi katere bi izstopili iz EU.

Pravzaprav je ta odstavek, ki sem ga citirala, kontradiktoren. V prvem stavku trdite, da US nima pravice prepovedati referenduma za izstop iz EU s sklicevanjem na 90. člen Ustave. V naslednjem stavku pa govorite:

»V konkretnem primeru namreč prevlada prav 3a člen, ki predstavlja varovalko, da državljanom z vključevanjem v razne mednarodne organizacije ne bodo kršene prav tiste temeljne človekove pravice in svoboščine, katere jim zagotavlja ta ista Ustava.«

V EU smo že. Za izstop je treba spremeniti 90. člen ustave. Po sedanji Ustavi v Republiki Sloveniji nimamo pravne možnosti razpisati referenduma za izstop iz Evropske unije. Za razpis referenduma je potreben pravni temelj, ki ga pa v Ustavi nimamo, zaradi tretje alinee drugega odstavka 90. člena: nedopustnost razpisa referenduma o zakonih o ratifikaciji mednarodnih pogodb.

Vi pa v nadaljevanju govorite o 3.a členu, ki predstavlja varovalko, da državljanom z vključevanjem v razne mednarodne organizacije ne bodo kršene človekove pravice in svoboščine (v prihodnjem času, kot je razumeti iz zapisa)…

Odločite se, ali govorite o izstopu iz EU ali za varovalko pred vstopov v nove mednarodne organizacije, kamor bi spet prenesli nekaj suverenosti.

Če ste natančno prebrali 3.a člen, je v drugem odstavku Državnemu zboru dana možnost, da pred ratifikacijo mednarodne pogodbe razpiše referendum (da se volivci odločimo o sprejemu take mednarodne pogodbe). Te možnosti, da bi volivci na referendumu potrdili mednarodno pogodbo, preden poslanci sprejmejo zakon o ratifikaciji, DZ ni izkoristil v nobenem mandatu.

V trenutnem stanju moči v DZ se je jasno izkazalo, da ljudje nimamo nobene možnosti vložiti predloga za spremembo ustave, saj so zbrali dvotretjinsko večino in bodo spreminjali ustavo. Seveda je to poslancem veliko lažje kot meni, ki moram zbrati 30.000 podpisov, da bi sploh DZ obravnaval predlog.

To situacijo sem predvidela junija 2022 in nihče od vas, ki bi morali, ni hotel vedeti, slišati in še manj kaj narediti ali vsaj glasno povedati, kakšen je nateg…

IN ZATO JE CESAR NAG, kdorkoli, spoštovani bralci, ki ga smatrate za cesarja.

Če se motim, nam razložite tako, da bomo razumeli. Hvala.

P.S.

BlackRock, Vanguard, State Stree so korporacije, ki so že bankrotirale. Pa še kaj se dogaja za zaveso, kajne? In potrebno je poskrbeti zase in postati »ljudski«…

Kako uporabna je bila ta objava?

Za oceno kliknite na zvezdico!

Povprečna ocena 4.5 / 5. Število ocen: 13

Zaenkrat še ni ocen! Bodite prvi, ki bo ocenil to objavo.

Ker se vam je ta objava zdela uporabna...

Delite na družba omrežja in povejte ostalim!

Žal nam je, da ta objava za vas ni bila uporabna!

Bomo izboljšali to objavo!

Povejte nam, kako lahko izboljšamo to objavo?

Leave a Comment

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja