IGRE V ZAKULISJU 77. SKUPŠČINE SZ

5
(2)

PREDSTAVNIKI DRŽAV, ČLANIC SZO, SO BREZ SRAMU PRIPRAVILI RESOLUCIJO (28. 5. 2024) z namenom sprejetja Mednarodnega zdravstvenega pravilnika

Noben predstavnik članic, vključno z delegacijo Republike Slovenije na čelu z ministrico Valentino Prevolnik Rupnik, ni opozoril, da z nadaljevanjem dela v zvezi s tem pravilnikom, SZO grobo krši lastna pravila, ki so jih potrdile vse članice. Oba dokumenta, resolucija in pravilnik sta bila sprejeta brez, da bi ljudje imeli priložnost, da se seznanijo s predlogi, dajo menja in protipredloge in da se strinjajo ali zavrnejo, kar jim je bilo vsiljeno.

Prevedla sem tudi to resolucijo, da bomo vedeli, kako delujejo oblastniki, ki nimajo veliko povezave z ljudmi, njihovimi življenji in ki izkoriščajo oblast in denar za svoje osebne projekte, za korupcijo in podobne nečednosti.

Krepitev pripravljenosti in odzivanja na izredne zdravstvene razmere s ciljno usmerjenimi spremembami Mednarodnega zdravstvenega pravilnika (2005)

Osnutek resolucije z datumom 28. , ki so ga predlagale Francija, Indonezija, Kenija, Nova Zelandija, Saudova Arabija in Združene države Amerike

Sedeminsedemdeseta generalna skupščina Svetovne zdravstvene organizacije

(PP1) ob sklicevanju na resolucijo WHA58.3 (2005) o sprejetju Mednarodnega zdravstvenega pravilnika (2005), kakor je bil naknadno spremenjen z resolucijama WHA67.13 (2014) in WHA75.12 (2022);

(PP2) ob sklicevanju na sklep EB150(3) (2022) o pozivu državam članicam, naj sprejmejo vse ustrezne ukrepe za preučitev morebitnih sprememb Mednarodnega zdravstvenega pravilnika (2005) in Sklepa WHA75(9) (2022) o ustanovitvi delovne skupine za spremembe Mednarodnega zdravstvenega pravilnika (2005) (WGIHR), da bi preučile predlagane ciljno usmerjene spremembe Mednarodnega zdravstvenega pravilnika (2005);

(PP3) ob priznavanju dela Revizijskega odbora v zvezi s spremembami Mednarodnega zdravstvenega pravilnika (2005), ki ga je sklical generalni direktor v skladu s sklepom WHA75(9);

(PP4) izražajo pohvalo za delo WGIHR in z odobravanjem priznavajo vodstvo njegovega predsedstva;

(PP5) ob poudarjanju trajnega pomena Mednarodnega zdravstvenega pravilnika (2005) kot ključnega pravno zavezujočega globalnega instrumenta mednarodnega prava za zaščito pred mednarodnim širjenjem bolezni in ob poudarjanju potrebe po nadaljnjem izvajanju Mednarodnega zdravstvenega pravilnika (2005);

(PP6) [ob sklicevanju na to, da je generalni direktor pri izpolnjevanju zahteve iz odstavka 2 člena 55 Mednarodnega zdravstvenega pravilnika (2005) sporočil vse predloge za spremembe Mednarodnega zdravstvenega pravilnika (2005), prejete v skladu s sklepom WHA75(9) 16. novembra 2022, in nadalje sporočil vse ponovitve takih predlogov za spremembe, kot jih je pripravila delovna skupina za spremembe Mednarodnega zdravstvenega pravilnika (2005) med svojim sestanki];

(OP) 1. [V skladu s členom 55 Mednarodnega zdravstvenega pravilnika (2005) SPREJEMA sveženj sprememb Mednarodnega zdravstvenega pravilnika (2005), priloženega tej resoluciji (v nadaljnjem besedilu: spremenjeni Mednarodni zdravstveni pravilnik (2005)];

(OP) 2. [POZIVA države pogodbenice in generalnega direktorja, naj v celoti izvajajo spremenjeni Mednarodni zdravstveni pravilnik (2005) v skladu z namenom in področjem uporabe iz člena 2 ter načeli iz člena 3].

(OP) 3. SKLENE:

(a) v skladu s prvim odstavkom člena 54 Mednarodnega zdravstvenega pravilnika (2005) ter ob sklicevanju na resolucijo WHA61.2 (2008) in sklep WHA71(15) (2018) države pogodbenice in generalni direktor še naprej letno poročajo skupščini za zdravje o izvajanju pravilnika;

(b) [v skladu s členom 54(1) Mednarodnega zdravstvenega pravilnika (2005) devetinsedemdeseta skupščina Svetovne zdravstvene organizacije preuči, ali naj posodobi in/ali dopolni načine poročanja Skupščini o izvajanju spremenjenega Mednarodnega zdravstvenega pravilnika (2005)];

(c) [v skladu z odstavkoma 2 in 3 člena 54 spremenjenega Mednarodnega zdravstvenega pravilnika (2005), da osemdeseta generalna skupščina Svetovne zdravstvene organizacije pregleda delovanje Pravilnika];

(d) [da se bodo spremembe vzorca mednarodnega spričevala o cepljenju ali profilaksi iz Priloge 6 uporabljale samo za spričevala, izdana po datumu začetka veljavnosti spremenjenega Mednarodnega zdravstvenega pravilnika (2005)].

(OP) 4. POZIVA države pogodbenice spremenjenega Mednarodnega zdravstvenega pravilnika (2005):

(a) naj še naprej gradijo, krepijo in vzdržujejo temeljne zmogljivosti, ki jih zahteva [spremenjeni] Mednarodni zdravstveni pravilnik (2005), in mobilizirajo sredstva, potrebna v ta namen;

(b) dejavno sodelujejo med seboj in s SZO v skladu z ustreznimi določbami [spremenjenega] Mednarodnega zdravstvenega pravilnika (2005), da se zagotovi njihovo izvajanje;

(c) [sprejmejo vse ustrezne ukrepe za pospeševanje namena in končno izvajanje sprememb Mednarodnega zdravstvenega pravilnika (2005), sprejetih s to resolucijo, do začetka njihove veljavnosti, vključno s pravnimi in upravnimi določbami];

(OP) 5. ZAHTEVA, da generalni direktor:

(a) [nemudoma pošlje uradno obvestilo o spremembah Mednarodnega zdravstvenega pravilnika (2005), sprejetih s to resolucijo, v skladu s členom 65(1) Mednarodnega zdravstvenega pravilnika (2005)];

(b) obvesti druge pristojne medvladne organizacije ali mednarodne organe o spremembah Mednarodnega zdravstvenega pravilnika (2005), sprejetih s to resolucijo, vključno z Mednarodno pomorsko organizacijo (IMO) o spremenjenem členu 37 in prilogah 3, 4 in 8; in po potrebi sodelovati z njimi pri posodabljanju njihovih normativov in standardov ter z njimi usklajevati dejavnosti SZO v skladu z Mednarodnim zdravstvenim pravilnikom (2005),  kakor je bil spremenjen];

(c) [pred začetkom veljavnosti sprememb, sprejetih s to resolucijo, začne delo v zvezi z zadevami, obravnavanimi v vseh spremenjenih členih, ter pripraviti in objaviti prečiščeno različico spremenjenega Mednarodnega zdravstvenega pravilnika (2005)];

(d) [sodeluje z državami pogodbenicami, kolikor je to mogoče, pri zbiranju finančnih sredstev za zagotavljanje podpore državam v razvoju pri gradnji, krepitvi in vzdrževanju zmogljivosti, ki jih zahteva spremenjeni Mednarodni zdravstveni pravilnik (2005);]

(e) [devetinsedemdeseti skupščini Svetovne zdravstvene organizacije olajša pregled načinov, na katere lahko države pogodbenice in generalni direktor poročajo skupščini o izvajanju spremenjenega Mednarodnega zdravstvenega pravilnika (2005) iz odstavka 3(b) te resolucije];

(f) [opravi pregled in oceni delovanje Priloge 2 v skladu z odstavkom 3 člena 54 spremenjenega Mednarodnega zdravstvenega pravilnika (2005) in predložiti rezultate takega pregleda v preučitev Osemdeseti generalni skupščini Svetovne zdravstvene organizacije];

(g) [olajša postopek za osemdeseto skupščino Svetovne zdravstvene organizacije za pregled delovanja spremenjenega Mednarodnega zdravstvenega pravilnika (2005) v skladu z odstavkom 2 člena 54 spremenjenega Mednarodnega zdravstvenega pravilnika (2005)];

(h) [v skladu s členom 54a spremenjenega Mednarodnega zdravstvenega pravilnika (2005) skliče prvo zasedanje Odbora držav pogodbenic za učinkovito izvajanje Mednarodnega zdravstvenega pravilnika (2005) najpozneje [x]];

(i) [pregleduje, posodablja in po potrebi razvija tehnične dokumente, digitalna orodja in standardne operativne postopke, povezane z izvajanjem spremenjenega Mednarodnega zdravstvenega pravilnika (2005), ter sporočanje navedenih tehničnih dokumentov in standardnih operativnih postopkov državam pogodbenicam].

Kako uporabna je bila ta objava?

Za oceno kliknite na zvezdico!

Povprečna ocena 5 / 5. Število ocen: 2

Zaenkrat še ni ocen! Bodite prvi, ki bo ocenil to objavo.

Ker se vam je ta objava zdela uporabna...

Delite na družba omrežja in povejte ostalim!

Žal nam je, da ta objava za vas ni bila uporabna!

Bomo izboljšali to objavo!

Povejte nam, kako lahko izboljšamo to objavo?

Leave a Comment

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja