Kako podpisati pobudo za črtanje 3.a člena Ustave brez digitalnega podpisa?

VSEBINA: 
1. PODPIŠITE OSEBNO NA IZBRANI UPRAVNI ENOTI V SLOVENIJI
2. VOLIVCI IN VOLIVKE S STALNIM ALI ZAČASNIM PREBIVALIŠČEM V TUJINI
3. VOLIVCI IN VOLIVKE V BOLNIŠNICAH, DOMOVIH ZA STAREJŠE OBČANE, ZAVODIH ZA INVALIDNE OSEBE, NA PRESTAJANJU ZAPORNE KAZNI
4. BOLNI IN INVALIDI, KI NE MORETE NA UPRAVNO ENOTO

1. PODPIŠITE OSEBNO NA IZBRANI UPRAVNI ENOTI

  1. Prenesite si obrazec 

2. Obrazec lahko pridobite tudi na izbrani Upravni Enoti. Pobudo osebno lahko podpišete na kateri koli Upravni Enoti. Podporo lahko oddate le enkrat.

3. POZOR: Obrazec izpolnite s tiskanimi črkami. Obkrožite vrsto podpore “SU” in v okence vpišite šifro podpore “981” ter vpišite geslo “ČRTANJE 3.A ČLENA USTAVE”.

4. Vaše podatke kot so Ime, Priimek, Stalni naslov, poštna št., datum rojstva ter občino morate prepisati dobesedno enako kot je v vašem osebnem dokumentu (osebna izkaznica ali potni list). Pazite, da je vaš stalni naslov v pravilni obliki. Pri naslovu bodite pazljivi, da iz vašega dokumenta prepišete pravilno: Prešernova 25 ali Prešernova ulica 25 ni isto!

5. POZOR: Obrazec lahko izpolnete doma, vendar morate ta dokument podpisati v prisotnosti zaposlenega na upravni enoti. V nasprotnem podpis ne velja. Torej doma izpolnite svoje osebne podatke ter drugo točko o kakšni pobudi se gre. Dokument pa podpišete na upravni enoti.

V kolikor nimate tiskalnika doma, lahko celoten obrazec pridobite, izpolnete in podpišete na Upravni enoti.

6. Na upravni enoti boste potrebovali tudi svojo veljavno javno listino (osebna izkaznica / potni list / vozniško dovoljenje / maloobmejna prepustnica / orožna listina).

7. Podpis pobude lahko uredi le vsak posameznik. Ne morete nikogar pooblastiti, da stori namesto vas. Podpis lahko oddate v poslovalnem času vsake upravne enote (ne le v času uradnih ur). Uradne ure in naslovi upravnih enot si lahko ogledate s klikom tukaj.

8. ZELO POMEMBNO: Izpolnjen in na upravni enoti podpisan obrazec nam nato pošljite po pošti na naslov:

Mimi Zajc
Zgornja Dobrava 50
4246 Kamna Gorica

ZELO POMEMBNO: V kolikor obrazca ne bom tudi fizično prejela, se vaš glas ne bo štel kot oddan, saj moram za pobudo spremembe 3a. člena dostaviti 30.000 podpisov osebno v fizični obliki oz. digitalno v kolikor ste podpisali z digitalnim podpisom.

2. VOLIVCI IN VOLIVKE S STALNIM ALI ZAČASNIM PREBIVALIŠČEM V TUJINI

Postopek je enak kot zgoraj, le obrazec morate oddati in podpisati na predstavništvu Slovenije v državi, kjer imate stalno oz. začasno bivanje.  Torej prenesete in natisnete si obrazec, ga izpolnite kot piše v 1. točki ter odnesete na predstavništvo. Tam ga v pričo zaposlenega podpišete in nato podpisanega in overjenega pošljete na naslov:

Mimi Zajc
Zgornja Dobrava 50
4246 Kamna Gorica, SLOVENIA

3. VOLIVCI IN VOLIVKE V BOLNIŠNICAH, DOMOVIH ZA STAREJŠE OBČANE, ZAVODIH ZA INVALIDNE OSEBE, NA PRESTAJANJU ZAPORNE KAZNI

Osebe, ki so v času zbiranja podpisov bivajo v zgoraj omenjanih ustanovah morajo izpolniti in podpisati pobudo v pričo pooblaščene osebe organa oz. zavoda. To pomeni, da v kolikor volivec/ka ne more zapustiti ustanove v tem obdobju lahko odda podpis le tako, da pooblaščena oseba obišče to ustanovo v tem obdobju. 

Postopek je zelo podoben kot v prvi točki. Upoštevajte prve 4. točke zelo strogo, nato vlogo podpišete v pričo pooblaščene osebe organa. Podpisano in overjeno vlogo nato pošljete na naslov: 

Mimi Zajc
Zgornja Dobrava 50
4246 Kamna Gorica

4. BOLNI IN INVALIDI, KI NE MORETE NA UPRAVNO ENOTO

  1. S klikom tukaj www.gov.si/drzavni-organi/upravne-enote/ izberete najbližjo upravno enoto in najdete kontaktne podatke. Bodisi jih pokličete, jim pošljete e-mail sporočilo ali pa jim pošljete dopis po pošti.
  2. V zahtevi navedite svoje osebne podatke, naslov stalnega prebivališča, telefonsko številko, z navedbo, da se zaradi bolezni ali invalidnosti ne morete osebno zglasiti pred upravnim organom. Upravni organ vas bo po telefonu obvestil o obisku uradne osebe na vašem domu.
  3. Uradna oseba bo pripravila obrazec Podpore volivca in prišla na vaš dom. Ob obisku bodo preverili vašo identiteto, vas vodili skozi celoten proces in še sami podpisali in overili obrazec.
  4. Podpisan in overjen obrazec/vlogo morate poslati na naslov spodaj:

Mimi Zajc
Zgornja Dobrava 50
4246 Kamna Gorica

POMEMBNO: 

Izpolnjeno, podpisano in s strani uradne osebe overjeno vlogo morate poslati na naslov Mimi Zajc, Zgornja Dobrava 50, 4246 Kamna Gorica. V kolikor ne prejmemo vaše vloge se podpis ne prizna. Hvala vam!

Vir: Povzeto po besedilu ZA DELAVSKE PRAVICE